KPW Group

Kontakt

Dowiedz się więcej

Dane kontaktowe:

tel. (+48) 22 782 78 57
mail. biuro@kpw-group.pl

KPW Group Sp. z o.o.

ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa
NIP: 701 04 11 122
KRS: 0000494485
Bank: 33 1950 0001 2006 0738 9971 0002
IBAN: PL33195000012006073899710002
SWIFT: IEEAPLPA

KPW Group Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa
NIP: 701  04 26 336
KRS: 0000510328
Bank: 74 1950 0001 2006 0849 2294 0002
IBAN: PL74195000012006084922940002
SWIFT: IEEAPLPA

.

Dlaczego słońce świeci?

Słońce świeci dlatego, że pod wpływem grawitacji jego cząsteczki (wodoru) zostały ściśnięte tak mocno, iż rozpoczęły się w nim reakcje termojądrowej syntezy wodoru w hel. Reakcji tej towarzyszy naturalnie emisja energii, powodująca między innymi to, że Słońce świeci.

Czy czas istnieje?

Według Newtona istnieje tylko jeden, uniwersalny i wszechobejmujący czas – płynie on w jednostajnym tempie i nic nie wywiera na niego wpływu. Jest więc absolutny i obiektywnie jednakowy w całym wszechświecie. George Berkeley oponuje, iż bez umysłu, który by postrzegał ruch, sama idea czasu staje się zwykłą iluzją. Także Leibniz sprzeciwiał się teorii Newtona utrzymując, że czas jest porządkiem następstwa zdarzeń zachodzących w świecie – bez świata (zdarzeń) nie może być mowy o żadnym czasie.

Co było pierwsze: jajko czy kura?

W teorii ewolucji Darwina gatunki zmieniają się w czasie na skutek mutacji i selekcji. Ponieważ DNA może zostać zmodyfikowane jedynie przed urodzeniem, mutacja musi mieć miejsce w momencie zapłodnienia komórki jajowej bądź w samym jajku, które złożyło zwierzę podobne do kury, ale nie kura. W tym świetle, zarówno jajko, jak i kura ewoluowały równocześnie z ptaków nie będących kurami, i które nie składały kurzych jaj, lecz które stopniowo, z upływem czasu, stawały się coraz bardziej podobne do współczesnych kur domowych.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości